3 dạng biểu đồ trong phân tích kỹ thuật

3 dạng biểu đồ trong phân tích kỹ thuật

Trong phân tích kỹ thuật các nhà giao dịch sử dụng nhiều loại biểu đồ khác nhau để phân tích, trong đó có 3 loại biểu đồ được dùng một cách phổ biến nhất đó là:
biểu đồ đường (Line chart)
biểu đồ thanh (Bar chart)
biểu đồ nến Nhật (Candlestick chart).

3 dạng biểu đồ trong phân tích kỹ thuật
3 dạng biểu đồ trong phân tích kỹ thuật

Biểu đồ đường (Line chart)

Dạng biểu đồ này từ trước tới nay thường được sử dụng trên thị trường chứng khoán, và cũng là loại biểu đồ được dùng một cách phổ biến nhất trong các ngành khoa học khác nhưng hiện nay trên thị trường chứng khoán do khoa học kỹ thuật phát triển, diễn biến của thị trường chứng khoán ngày càng phức tạp cho nên loại biểu đồ này ngày càng ít được sử dụng hơn.

Biểu đồ thanh (Bar Chart)

Biểu đồ dạng thanh là một dạng biểu đồ phản ánh biến động giá của công cụ tài chính, theo đó phần đỉnh của đường kẽ dọc chỉ mức giá cao nhất trong phiên giao dịch và phần đáy của đường kẽ dọc này chỉ mức giá thấp nhất trong phiên giao dịch; giá đóng cửa được biểu thị ở bên phải và giá mở cửa được biểu thị ở bên trái của thanh (bar). Một thanh đơn lẻ tượng trưng cho một phiên giao dịch.

Biểu đồ nến Nhật

Biểu đồ dạng nến Nhật (Candlestick Chart) là dạng biểu đồ cải tiến của biểu đồ dạng then chắn (Bar chart), về nguồn gốc thì nó được người Nhật khám phá và áp dụng trên thị trường gạo và qua thời gian phát triển nó trở thành công cụ phân tích khá phổ biến. Theo biểu đồ này thì mỗi thanh nến thể hiện biên độ dao động giá của công cụ tài chính qua một khoảng thời gian xác định.

Related Articles